Flexrooster-vo

Flexscholengroep

Het Flexrooster is onderdeel van het Flexmodel voor voortgezet onderwijs, een organisatiemodel dat bestaat uit:

 • langere lestijden 
 • alle dagen huiswerk/schoolwerk maken op school onder begeleiding
 • geïntegreerde maatwerk mogelijk voor leerlingen
 • differentiëren op school in en buiten de les
 • 3 vakken op een dag, soms 4
 • flexuren naar keuze voor de leerlingen
 • minder werkdruk voor docenten
 • alle leerlingen gelijke kansen en ondersteuning
 • (t)huiswerk vrije / huiswerk arme school
 • professionele ruimte voor docenten
 • sturen op resultaten
 • meer rust in de school
 • vakondersteuning integraal mogelijk door docenten
 • ouders waarderen het flexrooster omdat hun kind wordt geholpen met het onderwijs
 • altijd een pauze tussen de lessen
 • de schoolorganisatie is  flexibeler in te richten 
 • kortere schooldagen met als eindtijd elke dag: 15.40 uur
 • breinvriendelijk onderwijs mogelijk
 • executieve functies en vaardigheden maken een integraal onderdeel uit van het Flexmodel
 • gepersonaliseerd leren past in het model 
 • samenwerkend en coöperatief leren naast deels gepersonaliseerd leren

Per 1 januari 2021 heb ik alle activiteiten, ondersteuning tot invoer en nascholing overgedragen aan:


"Prima Onderwijsontwikkeling" te Cappele aan de Ijssel.

Contact: Ernst Rijnberg.


Ernst wordt volledig door mij ondersteund om de invoering van het Flexrooster bij scholen succesvol te laten verlopen.


   

Het Flexmodel © is in 2002 ontwikkeld door Alfred van der Heijden en toegepast  

op twee scholen voor voortgezet onderwijs,  

De Roncalli mavo te Rotterdam sinds 2003, het Laurens Lyceum sinds 2015

Het boek " het flexmodel VO is in 2019 bij Bazalt gepubliceerd.


 

9200000103702182
9200000103702182